ภาษาไทย

03-5167744

  1. דף הבית
  2. /
  3. מידע נוסף
  4. /
  5. ייפוי כוח מתמשך
  6. /
  7. למה משמש ייפוי כוח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך

ביום 29/3/2016 אושר תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אשר עשה מהפכה של ממש בתחום. התיקון יצר 4 מוסדות משפטיים חדשים: ייפוי כוח מתמשך, תומך בקבלת החלטות, מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס.

ייפוי הכוח המתמשך הוא הכלי המרכזי והמשמעותי שנוצר במסגרת התיקון האמור. כלי זה נועד לשמש ככלי המרכזי לטיפול במי שאינו מסוגל לטפל בענייניו הרפואיים, האישיים, והכספיים, ולהחליף בחלק ניכר מהמקרים את מוסד האפוטרופוסיות, וזאת תוך שמירת האוטונומיה של הפרט ומתן לפרט שליטה על גורלו, ברוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

לפני התיקון לחוק הכשרות המשפטית, הפתרון היחידי לטיפול במי שאינו מסוגל להבין בדבר היה למנות לו אפוטרופוס. מינוי אפוטרופוס פוגע קשה בכבודו וחירותו של האדם וגם של בני משפחתו, שבדרך כלל נטל הטיפול נופל עליהם. מדובר במערכת מסורבלת אשר מטילה חובות וקשיים רבים על האפוטרופוס וזאת מתוך כוונה להגן על החסוי.

עם העליה בתוחלת החיים מטבע הדברים יותר ויותר אנשים יזדקקו לאפוטרופוס. לאור ההבנה על הקשיים שמינוי כזה מייצר הן למערכת, הן לבני המשפחה, והן לחסוי, הוקם בחוק המוסד של ייפוי כוח מתמשך. הדבר נועד להחליף את האפוטרופסות במקרה בו האדם מעוניין בזמן שהוא בכושרו למנות את מי שיטפל בענייני ולתת לו הנחיות כיצד הוא מעוניין שיפעלו עבורו.

במקום הגישה הפטרנליסטית אשר יצאה מתוך נקודת הנחה כי אנשים מבוגרים ובעלי מוגבלויות הן קבוצה חלשה הזקוק להגנה, עלתה הגישה האוטונומית – גישה אשר מעמידה את האוטונומיה של הפרט במרכז.

המצב החוקי כיום יוצר העדפה ברורה של כלי ייפוי כוח מתמשך על פני מינוי אפוטרופוס. זו הבחירה והעדיפות הראשונה. בדרך כלל כאשר אדם חתם על כך לא ימונה לו אפוטרופוס הטיפול בענייניו יעשה בהתאם לייפוי הכוח המתמשך.

 
למה משמש ייפוי כוח מתמשך?

כלי זה מאפשר לאדם אפשרות לתכנן את עתידו, לבחור את האדם שהוא מעדיף שיטפל בענייניו כאשר הוא לא יוכל לעשות זאת.

בניגוד לייפוי כוח רגיל אשר תוקפו חל באופן מידי ופוקע כאשר מיפה הכוח אינו כשיר, ייפוי כוח מתמשך אינו נכנס לתוקף באופן מידי אלא רק כאשר מיפה הכוח אינו מסוגל להבין בדבר. מייפה הכוח רשאי לקבוע כי ייפוי הכוח המתמשך לענייני רכוש יכנס לתוקף במועד בו יקבע על ידי מייפה הכוח.

על ייפוי כוח מתמשך יכול לחתום כל מי שהוא כשיר ומסוגל להבין בדבר ולתת הוראות למועד בו הוא לא יוכל להבין בדבר.

מינוי מיופה כוח באמצעות מסמך זה נעשה ללא פנייה לבית המשפט. מדובר בהליך פשוט, שנעשה בסביבה נעימה, ומקל הן על מיופה הכוח והן על מיפה הכוח לטפל בענייניהם.

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי של אמון - הממנה סומך על מיפה הכוח ומסמיך אותו לטפל בענייניו. הוא זה שקובע את אופן כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו, והוא זה שקובע מנגנונים בייפוי הכוח המתמשך לצורך בקרה ופיקוח, אם הוא סבור שהדבר נכון. הוא יכול לתת הנחיות והוראות כיצד הוא רוצה שיטפלו בענייניו.

לסיכום, זהו כלי משפטי חשוב מאוד! הוא מאפשר לכל אדם לשלוט בגורלו ומקטין הוצאות ועליות לבני המשפחה שצריכים לטפל בבן המשפחה שאינו מסוגל לטפל בענייניו.

במצב היום עם העלייה בתוחלת החיים חיוני שכל אדם יכין ויחתום על כך.

בכל שאלה ניתן לפנות לקבל יעוץ והכוונה. לפרטים נוספים אודות הנושא לחצו כאן.

טואול - בניית אתרים