ภาษาไทย

  1. דף הבית
  2. /
  3. השירותים שלנו
  4. /
  5. ענייני משפחה

עורך דין לענייני משפחה בתל אביב

למשרדנו עורך דין לענייני משפחה בתל אביב ועוסק רבות בתחום המעמד האישי על גווניו השונים. ייצוג בני זוג בערכאות השונות תוך התייחסות למורכבות הנושא ייחודיותו הן בפאן האישי והן בפאן המשפטי.

כמו כן טיפול בתביעות לפירוק שיתוף, פסקי דין הצהרתיים וייצוג בבתי הדין הרבניים בכל הערכאות.

בתחום זה ניסיונה של עו"ד אסתר קריספין עשיר ונוסף על כך הכשרתה למגרשת בתחום המשפחה תורמת להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח תוך התחשבות בטובת בני הזוג והילדים.

הסדרים כלכליים בתוך המשפחה

במסגרת זו משרדנו מטפל במגוון נושאים הקשורים להסדרת ההון המשפחתי וחלוקתו.

עריכת הסכמי ממון בין בני זוג.

עריכת הסכמי מתנה והעברה ללא תמורה בין בני משפחה.


משרדנו עוסק רבות בתחום המעמד האישי על גווניו השונים. ייצוג בני זוג בערכאות השונות תוך התייחסות למורכבות הנושא ייחודיותו הן בפאן האישי והן בפאן המשפטי.

כמו כן טיפול בתביעות לפירוק שיתוף, פסקי דין הצהרתיים וייצוג בבתי הדין הרבניים בכל הערכאות.

בתחום זה ניסיונה של עו"ד אסתר קריספין עשיר ונוסף על כך הכשרתה למגרשת בתחום המשפחה תורמת להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח תוך התחשבות בטובת בני הזוג והילדים.

 

הסדרים כלכליים בתוך המשפחה

במסגרת זו משרדנו מטפל במגוון נושאים הקשורים להסדרת ההון המשפחתי וחלוקתו.

עריכת הסכמי ממון בין בני זוג.


עריכת הסכמי מתנה והעברה ללא תמורה בין בני משפחה.

טואול - בניית אתרים