ภาษาไทย

  1. דף הבית
  2. השירותים שלנו
  3. צוואות וירושות

עורך דין צוואות וירושות

בהתאם לחוק הירושה כאשר אדם נפטר עזבונו מתחלק בין קרוביו בהתאם להוראות החוק. בכל מקרה בו אדם מעוניין כי רכושו יתחלק באופן אחר, לדוגמה בני זוג המעוניינים כי הרכוש יעבור לבן הזוג השני לפני שיעבור לילדים, או במקרה בו רוצים ליחד חלק מהרכוש ליורש מסוים או במקרה בו אחד היורשים קיבל חלק מהרכוש עוד בחיים, רצוי וכדאי לערוך צוואה.

משרדנו מתמחה בעריכת צוואות, צוואות הדדיות (חשוב מאוד למנוע מחלוקת בין בן הזוג שנותר בחיים לבין הילדים) לצורך הסדרת חלוקת הרכוש המשפחתי, תוך מתן פתרון כולל לסוגיות המשפחתיות הנלוות לחלוקת הרכוש ויחסים כלכליים ואישים בתוך המשפחה, וזאת הן בכדי למנוע מחלוקות עתידיות, עד כמה שניתן והן בכדי להגשים את רצון המצווה לאופן חלוקת רכושו.

 

לאחר מותו של המצווה המשרד מטפל במתן צו ירושה וצו קיום צוואה, ניהול העיזבון וחלוקת הרכוש במקרה שהדבר נדרש.

במידה ומתגלה סכסוך בין היורשים למשרד ניסיון רב בטיפול וייצוג בסכסוכי ירושה וניהול עיזבונות, הגשת התנגדות לצו קיום צוואה וניהול התיק בבית המשפט לענייני משפחה.

 

המשרד מטפל גם בבקשות למתן צו ירושה ולמתן צו קיום צוואה למי שלא ערך צוואה במשרדנו. כמו כן הוא מטפל בהתנגדויות של יורשים למתן צו ירושה ולמתן צו קיום צוואה.

logo בניית אתרים